Dziedziniec Nowy Świat

Z jednej strony jest to prosta strona wizytówkowa z drugiej system rezerwacji i interakcji z klientem. Ciekawe przedsięwzięcie ujęte w stechnicyzowane ramy dotyczy wydarzeń z obszaru kultury, ale pod patronatem instytucji finansowych, stąd asceza w projekcji artystycznych wizji, nad którą przedłożona została funkcjonalność.

Back to top