For-Tel

Minimalistyczna projekcja działań organizacyjnych związanych z dość wirtualną branżą telekomunikacji. Z takie szerokiego spektrum skojarzeń wbrane zostały elementy związane z geograficznymi skojarzeniami, szczególnie w aspekcie całego globu. Dynamika, ruch i duża niekreśloność tej symbolika zawiera się w banerze, którego zadaniem jest tworzyć przerywnik graficzny stanowiący bazę dla informacji sprzedażowych i organizacyjnych. Wielość kolorów na stronie jest pochodną wcześniejszego logo i dopełnia całość prowadzonej linii graficznej firmy nie zmniejszając jednak czytelności zawartych informacji.

Back to top