Fundacja GreenLab

Nie jest to może opus magnum ludzkości w kontekście działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale znaczący wkład, który nie uniknął stylistyki bliskiej ekologii i obszarom pokrewnym. Nieco grunge stylistyki podkreśla dekadenckie skłonności społeczeństw, które kontrastują z przełamanymi zieleniami i szarościami, jako antytezą celu do którego zmierzamy.

Back to top