Inex

Charakterystyczne logo nadało szczególny wyraz całej stronie, jedynie szarości podkreślają stechnicyzowany charakter przekazu, wszak to zakład produkcyjny. Lekkości w całym przekazie dodaje asymetryczny, ale płynnie komponujący się z całością, baner główny. Czytelność i przejrzystość, a nade wszystko łatwość w dostępie do danych teleadresowych były nadrzędną zasadą wyznaczającą kierunek rozwoju grafiki stony.

Back to top