Lewacki

Wszechświat określić można jako nieustanne interakcje nieskończonej ilości trójek elementów. Dominatą strony jest potrójny kolor zaczerpnięty z Poza. Transcendentalnym słowem jest droga biegnąca w inny wymiar postrzegania. Chcąc aby sztuka była użytkownikowi jeszcze bliższa, obrazy zostały przedstawione w ramach.

Back to top