Lubuska Szkoła Równych Szans

Asymetryczny i dynamiczny charakter topu strony internetowej, wzmocniony nieco trójwymiarowym elementem tła obszaru menu, jest wyróżnikiem wizerunku, opartego o kolory i strukturę macierzystej witryny internetowej – FRDL, instytucji przewodniczącej w działaniach Lubuskiej Szkoły. Łagodne łuki i przejścia mają za zadanie budowę przyjaznego charakteru komunikacji.

Back to top