Systemy hamulcowe

Korporacyjna w charakterze prezentacja głównych obszarów działania firmy, wzmocniona infografikami, które w estetyczniejszej, aniżeli tekst, formie przybliżają zarówno zakres geograficzny działalności firmy jak i obszary głównego działania od strony produktowej. Jako że sam produktu jako mało „wyjściowy”, grafika została sprowadzona do efektu końcowego przeznaczenia. 

Back to top