AlterWay House

Obrazkowa wizualizacja, trudnej w wyrazie koncepcji obejmującej, szeroki pod względem merytorycznym zakres działań. Skoncentrowanie kluczowych elementów na piktogramach i grafikach ma budować emocjonalnych przekaz z zawartą treścią a jednocześnie skrócić drogę między przekazem firmy, a percepcją użytkowników.

Back to top