Concept4soccer portal piłkarski

Duże, wypełniające praktycznie całą przestrzeń monitora, zdjęcie stadionu piłkarskiego zdradza meritum sprawy. Dodatkowo konwencja zdjęć obowiązuje przy pozostałych kluczowych elementach nawigacyjnych, szczególnie dobrze widoczne na stronie głównej. Dzięki temu przekaz portalu piłkarskiego jest jasny już na poziomie pobieżnej percepcji, odsłaniając branże w różnych jej aspektach i dając poczucie zainteresowanym znalezienia się we właściwym miejscu. W celu okiełznania feerii barw, elementy nawigacyjne przyjęły ograniczona do dwóch kolorów, paletę barw.

Back to top