Lubuskie Remonty

Dynamiczny przekaz layoutu, ze szczególnym podkreśleniem “elementu ludzkiego” jako leitmotivu zarówno na stronie jak i w pozostałych materiałach reklamowych firmy, stanowi rozpoznawalny znak, podobnie jak oponowy stworek michelina czy jabłko w applu. Webdesign poza górnymi częściami strony stanowi prostą, czytelną kompilacje kolorów i czcionek użytych powyżej. Sama czcionka nagłówków i kluczowych elementów nawigacyjnych swoją stylistyką nawiązuje do oficjalnej czcionki województwa lubuskiego, podkreślając tym samym regionalnych charakter przedsięwzięcia.

Back to top