RCKiK w Zielonej Górze

Przestrzenny charakter layoutu koncentruje się na trójwymiarowości autobusu, dumy regionalnego ośrodka. Odejście od bezpośrednich skojarzeń ze służbą zdrowia (tj. lekarzem, pielęgniarką) celowo wskazuje na okołomedyczny charakter Centrum. Delikatne wsparcie medycznej symboliki w niebieskich, budzących zaufanie kolorach, złamanych subtelna na granicy widoczności symboliką wykresów ekg.

Back to top