RODM Zielona Góra

Naznaczona odgórnych charakterem linia graficzna, wpisuje się w obwiązujący w całej sieci RODM czarno-biały styl.

Inne projekty z tego zakresu
Pozostałe projekty z serii